test

KVKK ve Rıza Beyanı

IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI RIZA BEYANI

6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanununa uygun olarak kisisel ve/veya özel nitelikli kisisel verilerimin; tamamen veya kismen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, siniflandirilmasi, islendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bagli fiili gereklilikler halinde IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI birlikte çalistigi ya da kanunen yükümlü oldugu kamu kurum ve kuruluslariyla ve/veya Türkiyede veya yurt disinda mukim olan 3. kisi hizmet saglayici, tedarikçi firmalar, IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI ve/veya paydaslarinin isbirligi içindeki firmalar ile paylasilmasi, kanuni ya da hizmete bagli fiili gereklilikler halinde yurtdisina aktarilmasi da dahil olmak üzere Aydinlatma Metninde belirtilen açiklamalar kapsaminda islenmesine, konu hakkinda tereddüde yer vermeyecek sekilde bilgi sahibi ve bilgilendirilmis olarak açik rizam ile onay veriyorum.

 

EK-1: Iyi Pamuk Uygulamalari Dernegi Aydinlatma Metni

 

IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI AYDINLATMA METNI

Iyi Pamuk Uygulamalari Dernegi (IPUD) olarak, paydaslarimiza ait elde etmis oldugumuz kisisel verilerin özel hayatin gizliligine iliskin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu uyarinca, Veri Sorumlusu sifatiyla IPUD tarafindan hangi kapsamda islenebilecegi asagida açiklanmistir.

 1. TANIMLAR:

Isbu aydinlatma metninde geçen;

Kisisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin her türlü bilgiyi, 

IYI PAMUK UYGULAMALARI DERNEGI (IPUD): 

Merkez adresi ITKIB, ITA Tastepe Mevki, Sarigül Cd. Divan Rezidans yani, 1421 Sk. No:81 PK: 34303 Halkali, Gümrük, Küçükçekmece, Istanbul;

Temsilcilik adresi Kültür Mah. Mustafa Münir Birsel Sok. Akademi Apt. B-Blok No:6 D:17 35220 Konak, Izmir adresinde ikamet eden ilgili mevzuat geregi kurulmus Dernegi,

Veri Sahibi: IPUD’a ait websitesi (www.iyipamuk.org.tr), E-bülten ve/veya email/fax/telefon araciligiyla bir faaliyete ait formlari kendi adina ya da ilgili oldugu kurulus adinda dolduran kullaniciyi,

Veri Isleyen: Veri sorumlusunun verdigi yetkiye dayanarak onun adina Kisisel Verileri isleyen gerçek veya tüzel kisiyi,

Veri Sorumlusu: IPUD’u ifade eder.

KVKK uyarinca muhatap, tüzel kisi ve gerçek kisi üye, bagisçi, tedarikçi/danisman, akademisyen, uzman, ziyaretçi, fon saglayan, egitim alan, desteklenen, program ve proje ortagi, proje program kapsamindaki çiftçi ve çirçirlar, dernek çalisani/stajyeri sifatiyla paylastiginiz kisisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen IPUD tüzel kisiligi tarafindan asagida belirtilen kapsamda degerlendirilecektir.

 

 1. KISISEL VERILERIN ELDE EDILME YÖNTEMLERI ve HUKUKI SEBEPLERI

Kisisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadir. Dernekler Kanunun ve Dernek Tüzügünde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve Isbu Aydinlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kisisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari çerçevesinde islenebilmekte ve paylasilabilmektedir.

 1. KISISEL VERILERIN ISLENME AMAÇLARI

Kisisel verileriniz, Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari çerçevesinde  IPUD  tarafindan sunulan hizmetlerden ilgili kisileri ve kurumlari  faydalandirmak için gerekli çalismalarin is birimleri tarafindan yapilmasi ve ilgili is süreçlerinin yürütülmesi, IPUD tarafindan yürütülen Dernek amacina ve Tüzügüne uygun faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdisi muhataplar tarafindan gerekli çalismalarin yapilmasi ve buna bagli is süreçlerinin yürütülmesi, IPUD’un  is stratejilerinin planlanmasi ve icrasi ve IPUD’un ve IPUD ile is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin hukuki, teknik ve is güvenliginin temini amaçlariyla islenmektedir.

 1. KISISEL VERILERIN PAYLASILABILECEGI TARAFLAR ve PAYLASIM AMAÇLARI

Kisisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari çerçevesinde,  IPUD tarafindan sunulan hizmetlerden ilgili kisileri faydalandirmak için gerekli çalismalarin is birimleri tarafindan yapilmasi ve ilgili is süreçlerinin yürütülmesi, IPUD tarafindan yürütülen Dernek amacina ve Tüzügüne uygun faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdisi muhataplar tarafindan gerekli çalismalarin yapilmasi ve buna bagli is süreçlerinin yürütülmesi, IPUD‘un is stratejilerinin planlanmasi ve icrasi ve IPUD‘un ve IPUD ile is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin, kurum ve kuruluslarin hukuki, teknik ve is güvenliginin temini amaçlari dahilinde IPUD’un is ortaklari ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluslar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kisileriyle paylasilabilecektir.

 

 1. KISISEL VERI SAHIBININ HAKLARI

Kisisel veri sahipleri olarak asagida belirtilen haklariniza iliskin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafindan Haklarin Kullanilmasi basligi altinda belirtilen yöntemlerle IPUD’a iletmeniz durumunda talepleriniz IPUD tarafindan mümkün olan en kisa sürede ve her halde 30 gün içerisinde degerlendirilerek sonuçlandirilacaktir. Kanun’un 11. maddesi uyarinca kisisel veri sahibi olarak asagidaki haklara sahipsiniz:

 • Kisisel verilerinizin islenip islenmedigini ögrenme,
 • Kisisel verileriniz islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
 • Kisisel verilerinizin islenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,
 • Yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerinizin aktarildigi üçüncü kisileri bilme,
 • Kisisel verilerinizin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kisisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • Islenen verilerinizin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
 • Kisisel verilerinizin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme.
 • Kanun’un 28. maddesinin 2. fikrasi veri sahiplerinin talep hakki bulunmayan halleri siralamis olup bu kapsamda;
  • Kisisel veri islemenin suç islenmesinin önlenmesi veya suç sorusturmasi için gerekli olmasi,
  • Ilgili kisinin kendisi tarafindan alenilestirilmis kisisel verilerin islenmesi,
  • Kisisel veri islemenin kanunun verdigi yetkiye dayanilarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluslari ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarinca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin sorusturma veya kovusturmasi için gerekli olmasi,
  • Kisisel veri islemenin bütçe, vergi ve mali konulara iliskin olarak Devletin ekonomik ve mali çikarlarinin korunmasi için gerekli olmasi.

Hallerinde verilere yönelik olarak yukarida belirlenen haklar kullanilamayacaktir.

 • Kanun’un 28. maddesinin 1. fikrasina göre ise asagidaki durumlarda veriler Kanun kapsami disinda olacagindan, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakimindan da isleme alinmayacaktir:
  • Kisisel verilerin, üçüncü kisilere verilmemek ve veri güvenligine iliskin yükümlülüklere uyulmak kaydiyla gerçek kisiler tarafindan tamamen kendisiyle veya ayni konutta yasayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsaminda islenmesi.
  • Kisisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle arastirma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla islenmesi.
  • Kisisel verilerin millî savunmayi, millî güvenligi, kamu güvenligini, kamu düzenini, ekonomik güvenligi, özel hayatin gizliligini veya kisilik haklarini ihlal etmemek ya da suç teskil etmemek kaydiyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlügü kapsaminda islenmesi.
  • Kisisel verilerin millî savunmayi, millî güvenligi, kamu güvenligini, kamu düzenini veya ekonomik güvenligi saglamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmis kamu kurum ve kuruluslari tarafindan yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsaminda islenmesi.
  • Kisisel verilerin sorusturma, kovusturma, yargilama veya infaz islemlerine iliskin olarak yargi makamlari veya infaz mercileri tarafindan islenmesi.
 1. VERI SAHIPLERI TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI
 • Veri sahipleri, yukarida bahsi geçen haklari kullanmak için basvuruda bulunabilecekler.
 • Basvurular, ilgili veri sahibinin kimligini tespit edecek belgelerle birlikte, asagidaki yöntemlerden biri ile gerçeklestirilecektir:
  • Yazili dilekçenin islak imzali kopyasinin elden, noter araciligi ile veya iadeli taahhütlü mektupla yukarida belirtilen IPUD Izmir temsilcilik adresine iletilmesi veya info@iyipamuk.org.tr email adresine gönderilmesi,
  • Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 • IPUD, Kanun’da öngörülmüs sinirlar çerçevesinde söz konusu haklari kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen sekilde azami 30 gün içerisinde cevap vermektedir. Kisisel veri sahipleri adina üçüncü kisilerin basvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafindan basvuruda bulunacak kisi adina noter kanaliyla düzenlenmis özel vekâletname bulunmalidir.
 • Veri sahibi basvurulari kural olarak ücretsiz olarak isleme alinmakla birlikte, Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapilabilecektir.
 • IPUD basvuruda bulunan kisinin kisisel veri sahibi olup olmadigini tespit etmek adina ilgili kisiden bilgi talep edebilir, basvuruda belirtilen hususlari netlestirmek adina, kisisel veri sahibine basvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
 1. BASVURU

Kisisel verileriniz ile ilgili basvuru ve taleplerinizi dilerseniz dilekçenizi,

 • Islak imzali ve kimlik fotokopisi ile IPUD Izmir temsilcilik adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte IPUD Izmir temsilcilik adresine bizzat basvurarak,
 • Kayitli elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kayitli IPUD elektronik posta adresimize göndererek iletebilirsiniz (info@iyipamuk.org.tr)

10.03.2018 tarih ve 30356 sayili Resmi Gazete’de yayinlanan “Veri Sorumlusuna Basvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Teblig” uyarinca ilgili kisilerin bu basvurularinda ad – soyad, basvuru yazili ise imza, T.C. kimlik numarasi (basvuruda bulunan kisinin yabanci olmasi halinde pasaport numarasi), tebligata esas yerlesim yeri veya is yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarasi ve faks numarasi ile talep konusuna dair bilgilerin bulunmasi zorunludur.

Veri sahibi ilgili kisi, yukarida belirtilen haklari kullanmak için yapacagi ve kullanmayi talep ettigi hakka iliskin açiklamalari içeren basvuruda talep edilen hususu açik ve anlasilir sekilde belirtilmelidir. Basvuruya iliskin bilgi ve belgelerin basvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun basvuranin sahsi ile ilgili olmasi gerekmekle birlikte, baskasi adina hareket ediliyor ise basvuruyu yapanin bu konuda özel olarak yetkili olmasi ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrica basvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve basvuruya kimligi dogrulayici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz 3. kisilerin baskasi adina yaptigi talepler degerlendirmeye alinmayacaktir.

Kisisel verilerinize iliskin hak talepleriniz degerlendirilerek, IPUD’a ulastigi tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanir. Basvurunuzun olumsuz degerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri basvuruda belirttiginiz adrese elektronik posta veya posta yolu basta olmak üzere eger mümkünse talebin yapildigi usul vasitasiyla size iletilir.