HakkımızdaPamuk bitkisinin yetiştirilişi ve giyimde kullanılışı, arkeolojik kanıtlar ile günümüzden 7000 yıl öncesine dayandırılmaktadır. Dünya o zamanlardan beri çok değişti. Ama pamuk elyafının öneminin ve fonksiyonunun değişmemiş olması, bize insanlık için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin yıllar içinde büyüyen ve gelişen tekstil ve hazırgiyim sektörleri bugün en büyük ihracat gelirini elde eden ve istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Derneğimiz, bu sektörün vazgeçilmez hammaddesi olan pamuğun üretim aşamasında doğa ile barışık yöntemlerin uygulanmasını ve çalışanların iş sağlığı & güvenliği gibi konularda da günümüz koşullarında aranan kriterlerin sağlanmasını teşvik ediyor. Küresel ısınma ve bunun getirdiği iklimsel değişiklikler her firmanın, üreticinin ve bireyin faaliyetlerini sürdürülebilir bir bakış açısıyla yapmasını zorunlu kılıyor. Üye yapısı pamuk ile ilgili bütün paydaşları kapsayan İPUD, kurulduğu 2013 senesinden beri bir yandan pamuk üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal anlamlarda sürdürülebilir olması için Türkiye’nin pamuk yetiştirilen bölgelerinde faaliyet göstermekte, bir yandan da tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ihracat yaptıkları pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri adına nitelikli bir hammadde temin edebilmelerini sağlamaktadır. Uluslararası kabul gören İyi Pamuk standardının uygulanması konusunda Türkiye’deki tek yetkili kurum olan İPUD, sektör paydaşlarından aldığı destek ve güçle, üretilen yerli pamuğumuzun tümünün sürdürülebilirlik standartlarına sahip olması hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.
 
Saygılarımla,

Fuat Tanman
Yönetim Kurulu Başkanı