Better Cotton Aktörleri

Better Cotton Aktörleri

BETTER COTTON INITIATIVE (BCI) NEDIR?

Uluslararası kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BCI, dünyadaki en büyük pamuk sürdürülebilirlik programıdır. BCI üreticiden perakendeciye kadar birçok farklı paydaşın bir araya gelip, ortak hareket ederek pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen çok paydaşlı, uluslararası bir inisiyatiftir.

Bu hedefin gerçekleşmesi için BCI’ın yaklaşımı çiftçiyi gerekli bilgi, beceri ve araçla donatarak tarım uygulamalarini sürekli iyileştirmektir. Böylece zirai ilaç kullanımı, su kaynaklarının etkin kullanımı, toprak sağlığının iyileştirilmesi ve tarım çalışanlarının refahının artırılması gibi konularda çiftçinin uluslararası tanınmıs standartlara uygun üretime ulaşması sağlanır.

BETTER COTTON NEDIR?

‘’Better Cotton’’ çevre üzerindeki baskının azaltılması ve çiftçilerin geçim ve refah seviyelerinin iyileştirilmesini hedefleyerek yetiştirilen pamuktur ve daha sürdürülebilir pamuk üretimi için dünyaca tanınan bir standarttır.

Derneğimiz, 19 Haziran 2014’te Better Cotton Inititative (BCI) ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasi imzalamıştır.