İyi Pamuk / Better Cotton Üretim İlkeleri

BETTER COTTON ÜRETIM ILKELERI

Better Cotton asagida belirtilen ilkeleri yerine getiren üreticiler tarafindan yetiştirilir:

Ürün koruma uygulamalarının negatif etkilerini en aza indiren,

 Suyu etkin kullanan ve suyun erişebilirliğine önem veren,

 Toprak sağlığına önem veren,

 Doğal yaşamı koruyan,

 Lif kalitesine önem veren,

 İnsana yakışır iş uygulamalarını yaygınlaştıran,

Etkin bir yönetim sistemi uygulayan.