İyi Pamuk / Better Cotton Eğitim Modülleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle gerçekleştirdiğimiz "Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirleri" projemizin eğitici eğitimi materyallerine aşağıdan ulaşabilirsiniz

Biyolojik Çeşitlilik Modülü - 1

Biyolojik Çeşitlilik Modülü - 2

Biyolojik Çeşitlilik Modülü - 3

Pamuk Üretiminde Bitki Koruma Yöntemleri Eğitim Modülü

Su Yönetimi ve Pamukta Sulama Eğitim Modülü

Toprak Yönetimi ve Pamukta Etkili Bitki Besleme Eğitim Modülü

Tarımsal Yayım Eğitim Modülü

Hasat ve Lif Kalitesi Eğitim Modülü

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle gerçekleştirdiğimiz "Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirleri" projemizin çiftçi eğitim materyallerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

EBRD - Better Cotton (İyi Pamuk) Çiftçi El Kitabı

EBRD- Eğitici El Kitabı 

Akademisyenlerin gönüllü destekleriyle oluşturulmuş IPUD Video Eğitim Serisi'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Azaltılmış Toprak İşlemenin Önemi

Pamukta Çeşit Seçiminin Önemi ve Ekim Hazırlığı

Pamukta Gübreleme

Entegre Zararlı Yönetimi

Dayanıklılık Yönetimi

Pamukta Kimyasal Mücadeleye Karşı Alternatif Yöntemler

Tarımsal Alanlarda Biyoçeşitlilik