İyi Pamuk / Better Cotton Eğitim Modülleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle gerçekleştirdiğimiz "Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirleri" projemizin 2.Fazı kapsamında Eğitici El Kitabı ve Çiftçi El Kitabı güncellenmiştir. Eğitim materyallerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

EBRD - Çiftçi El Kitabı

EBRD- Eğitici El Kitabı

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası desteğiyle hazırlanan "Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirleri" projemizin çiftçi eğitim videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz

Pamukta Toprak Sağlığı ve Gübreleme 1

Pamukta Toprak Sağlığı ve Gübreleme 2

Pamukta Sulama 1

Pamukta Sulama 2 

Pamukta Entegre Zararlı Yönetimi 1 

Pamukta Entegre Zararlı Yönetimi 2

Pamukta Bitki İzleme Teknikleri 1 

Pamukta Bitki İzleme Teknikleri 2  

Pamukta Hasada Yardımcı Kimyasalların Kullanımı

Pamukta Kontaminasyon 

Biyoçeşitlilik 1 

Biyoçeşitlilik 2 

 

Akademisyenlerin gönüllü destekleriyle oluşturulmuş IPUD Video Eğitim Serisi'ne aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Azaltılmış Toprak İşlemenin Önemi

Pamukta Çeşit Seçiminin Önemi ve Ekim Hazırlığı

Pamukta Gübreleme

Entegre Zararlı Yönetimi

Dayanıklılık Yönetimi

Pamukta Kimyasal Mücadeleye Karşı Alternatif Yöntemler

Tarımsal Alanlarda Biyoçeşitlilik