Pamukta İş Gücü

TÜRK PAMUK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ – ŞANLIURFA’DA PAMUK ARAZİLERİNDE İNSANA YAKIŞIR İŞ KOŞULLARINA DOĞRU PROJESİ

Uluslararası markalar işbirliği ile iki fazda yürütülen projenin ilk fazı Ağustos 2017’de başlayıp Eylül 2019’da sona ermiş, ikinci fazı ise Ocak 2020’de başlayıp Nisan 2021’de sona ermiştir.

Projenin Amaçları:

 • İnsana yakışır iş koşulları ve istihdam uygulamaları konusunda kamu ile işbirliklerin arttırmak,
 • Kilit aktörlerin kapasitelerini artırmak,
 • Kamu ve sosyal hizmetleri, yerel kaynakları pamuk sektöründeki işgücü için harekete geçirmek,
 • Arazi seviyesinde müdahale yöntemleri geliştirmek.

Proje birinci faz faaliyetleri:

 • İşçi Demografik Profilleme ve Topluluk Profili Araştırması
 • Paydaş Haritalandırması
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Arazi düzeyinde 11 pilot arazide 8 konuda eğitim verilmiştir.
  • Öğrenme Paketi ve İnsana Yakışır İş 
  • Temel İSG
  • İleri Düzey İSG
  • Pestisitlerin İnsan Sağlığına Etkileri ve Üreme Sağlığı
  • İlk Yardım (Arazi düzeyinde)
  • İlk Yardım Sertifika Programı (Sağlık İl Md.)
  • Afet Yönetimi (Deprem, Yangın Tatbikatı)
  • Yöresel Şapka Teknikleri Yapımı
 • Tarla Düzeyinde Doğrudan İyileştirme Müdahaleleri: İş ve Hizmet Sözleşmelerinin oluşturulması ve pilot arazilerde kullanımı, Gölgelik (Sabit ve Mobil olabilen gölgelikler, Özel tasarımlı yöresel şapkalar), Öğrenme Kitapları, Çocuk İşçilik ve Eğitim Posterleri, Çiftçi Farkındalık Oturumları (arazi düzeyi), Çiftçi Farkındalık Toplantıları, Paydaş Ziyaretleri, Bilgilendirme Günleri (İŞKUR), Farkındalık Levhaları (İSG), Hasat Öncesi-Sonrası İçme Suyu Analizleri
 • Yerel ve Ulusal Paydaşlarla İş birliği
 • Projenin sonuç paylaşım toplantısı 13 Şubat 2019 tarihinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir.

Proje ikinci faz faaliyetleri:

 • Birinci fazda oluşturulan eğitim materyalleri geliştirildi ve çeşitlendirildi. Bu materyallerin derlendiği ve arazide çalışan herkese danışma alanı olabilecek www.pamuktaisgucu.com web sitesi yayına girdi.
 • Yerel kurumlar ile (Ziraat Odaları, Kızılay, İşkur, Çatom, Hayata Destek Derneği, ) ortaklaşa kapasite geliştirme çalışmaları ve işbirlikleri yürütüldü.
 • Tarımsal danışman, çiftçi, işçi eğitimleri ve tarım aracıları için birebir mentörlük gerçekleştirildi.
 • İlgili bakanlıklar ile paylaşmak üzere tespit ve öneriler dokümanları hazırlandı.
 • İnsana Yakışır İş Yönlendirme Hizmetleri Mekanizması üzerinde çalışılıyor
 • Projenin on-line sonuç paylaşım toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir https://www.youtube.com/watch?v=Buo2cgAWp5c

Daha fazla ayrıntı için pamuktaisgucu.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.