Çiftçi

ÇİFTÇİ

İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’na göre sürdürülebilir pamuk üretimi gerçekleştirmek isteyen/gerçekleştiren kişilerdir. Çiftçiler pamuk üretim alanlarına ve yapısal olarak sürekli işçi (12 ay boyunca çalışan)  çalıştırmaya bağımlılık durumlarına göre küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır.

İyi Pamuk İlke ve Kriterleri - Asgari Göstergeleri’ne uygun şekilde üretim yaptıkları değerlendirilen çiftçiler, Lisanslı İyi Pamuk Çiftçisi olarak adlandırılır ve sadece bu çiftçilerin ürettiği pamuk, “İyi Pamuk” olarak satılabilir. İyi Pamuk lisansına sahip çiftçiler, insanlara ve çevreye; su, toprak sağlığı ve doğal yaşam alanlarına özen gösterecek, çalıştırdığı işçiler için insana yakışır çalışma koşulları sağlayacak şekilde pamuk üretirler.

 

Küçük Ölçekli Çiftçiler

Orta Ölçekli Çiftçiler

Büyük Çiftçiler

Arazi Büyüklüğü

200 da (20 ha)’dan küçük

200-2000 da (20-200 ha)

2000 da (200 ha)’dan büyük

İşçi Çalıştırma Durumu

Sürekli işçi çalıştırmayan

Sürekli işçi çalıştıran

Sürekli işçi çalıştıran

 

İyi Pamuk Standart Sistemi’nde, Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçiler Üretici Birimler (ÜB) altında gruplandırılır ve lisanslama ÜB seviyesinde yapılır. Büyük Çiftçiler ise bu sisteme ve lisanslama sürecine bireysel olarak katılırlar.

KÜÇÜK & ORTA ÖLÇEKLİ ÇİFTÇİLERİN ROL VE SORUMLULUKLARI

 • Üretici Birim (ÜB) tarafından düzenlenen eğitimlere ve farkındalık yaratma faaliyetlerine katılmak.
 • Eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetleri aracılığıyla paylaşılan bilgileri ve iyi uygulamaları benimseyerek pamuğunu daha sürdürülebilir yöntemlerle üretmek.
 • İyi Pamuk İlke ve Kriterleri’nde çiftlik kategorilerine göre belirlenmiş Asgari Göstergeler’e uygun şekilde üretim yapmak.
 • Çiftlik seviyesinde girdi ve çıktılarına ilişkin verilerin kayıtlarını tutmak; bu kayıtlar aracılığıyla ÜB’nin çiftçilerin İyi Pamuk Standardı uygulamakla katettikleri ilerlemeyi izlemesine ve etkisini anlamasına yardımcı olmak.
 • Gerekli görüldüğü durumlarda (Örneklem sonuçlarına göre), Asgari Göstergelere uygunluğunun tespit edilmesi için ÜB dahilinde, BCI veya BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilecek lisanslama veya gözetim değerlendirmeleri geçirmek.
 • Hasat edilen İyi Pamuk’u hasat, depolama, nakliye ve satış işlemlerinin tüm aşamalarında konvansiyonel (Geleneksel, diğer) pamuklardan fiziki olarak ayrı tutmak.
 • Kendisine verilen Lisans Numarası’nı güvende tutmak ve sadece satış yaptığı çırçırlarla paylaşmak.
 • İyi Pamuk satışlarına ilişkin kayıtları/belgeleri tutmak ve saklamak.

İYİ PAMUK STANDART SİSTEMİNİN ÇİFTÇİYE FAYDALARI

 • Çiftçiler, aileleri ve işçileri İyi Pamuk Standart Sistemi’nin birincil faydalanıcılarıdır.
 • İyi Pamuk Standardı, Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçiler için nötr maliyet ile tasarlanmıştır. Uygulama Ortağı (UO) aracılığıyla, ÜB altında sisteme katılan çiftçilerin kapasite geliştirme ve lisanslama faaliyetleri ÜB Yöneticisi ve Saha Kolaylaştırıcılar tarafından desteklenir, ek maliyet gerektirmez.
 • Yüksek kalite standardı (Better Cotton/Kaliteli pamuk)
 • Örgütlenme sayesinde çiftçinin ve işçinin güçlenmesi
 • ÜB örgütlenmesi ve UO desteğiyle çiftçilerin güçlenmesi, işbirliği/toplu eylem fırsatlarını kolaylaştırması
 • Girdi maliyetlerinin azalması (Çiftlik girdi-çıktı kayıtlarının düzenli tutulması, bu kayıtların yıllar içinde izlenmesi ve değerlendirilmesi ile üretimde karlılığın artırılmasına yardımcı olur.)
 • Tedarik zincirindeki İyi Pamuk talebini karşılamaya destek olur ve çiftçilerin bu tedarik zincirinin temelinde yer almasını sağlar.
 • Tarımsal faaliyetlerin uzun dönemli sürdürülebilirliği ( toprak verimi, çevre sağlığı )
 • Sağlık ve çalışma koşulları çiftçilerde, işçilerde, onların ailelerinde ve dolayısıyla pamuk üretimi yapılan yörelerde iyileşir.
 • Çiftçinin bilgiye erişimi kolaylaşır ve artar.
 • İyi Pamuk Standardı’nın katılımcı yaklaşımı sayesinde çiftçilerin görüş ve önerilerine yer verilir.