BCI

BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

Sürdürülebilir pamuk üretimini çevresel, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alan ve bütünsel bir yaklaşım olan İyi Pamuk (Better Cotton) Standart Sistemi’nin kurucusu, küresel boyutta uygulanması ve yürütülmesinden sorumlu kuruluştur. BCI, kar amacı gütmeyen küresel bir organizasyondur ve dünyadaki en büyük sürdürülebilir pamuk programıdır.

BCI, çiftçilerden moda ve tekstil markalarına kadar birçok farklı paydaşı kapsayan, bu paydaşların ortak çabasıyla, küresel pamuk üretimini onu üreten kişiler, yetiştirildiği çevre ve ve sektörün geleceği için daha iyi hale getirmek için kurulmuştur. Pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı, sektörün geleceğini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen, uluslararası bir girişimdir.

Bu hedefin gerçekleşmesi için BCI’ın yaklaşımı; çiftçiyi gerekli bilgi, beceri ve araçla donatarak, tarım uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmektir. Böylece, bitki koruma uygulamalarının zararlı etkilerinin en aza indirgenmesi, su kaynaklarının yönetilmesi ve etkin kullanımı, toprak sağlığına özen gösterilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, lif  kalitesinin önemsenmesi ve korunması, tarım çalışanlarının refahının artırılması gibi konulara dikkat ederek üretim yapan çiftçiler, uluslararası geçerliliği olan bir standartta üretim yapmış olur.

Derneğimiz, 19 Haziran 2014’te Better Cotton Inititative (BCI) ile Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştır ve bu anlaşmaya göre IPUD, İyi Pamuk Standart Sistemi’nin Türkiye’deki tek yürütücüsüdür.

BETTER COTTON (İYİ PAMUK)

BCI veya BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İyi Pamuk İlkeler ve Kriterleri – Asgari Göstergeleri’ne göre uygun bulunan ve BCI Güvence Modeli’nde tanımlanmış diğer gereklilikleri de yerine getirerek BCI tarafından lisanslanan çiftçilerin ürettikleri pamuk, Better Cotton (İyi Pamuk) olarak adlandırılır.

İyi Pamuk, pamuğa kazandırılan bir katma değer, dünyaca tanınan sürdürülebilirlik kalite standardıdır.

İyi Pamuk, Lisanslı BCI Çiftçileri tarafından insanlara ve çevreye; su, toprak sağlığı ve doğal yaşam alanlarına özen göstereren; işçiler için insana yakışır çalışma koşulları sağlayan sürdürülebilir yöntemlerle üretilen pamuktur.

Better Cotton, Türkiye’de “İyi Pamuk” olarak adlandırılmaktadır.

BETTER COTTON STANDART SİSTEMİ BİLEŞENLERİ

  • İlkeler ve Kriterler: 7 Temel ilke çerçevesinde İyi Pamuk’un nasıl üretilmesi gerektiğini ve küresel tanımını belirler.
  • Kapasite Geliştirme: Arazi seviyesinde deneyimli ortakları aracılığıyla çiftçilerin İyi Pamuk üretimi sürecinde eğitilmesini ve desteklenmesini sağlar.
  • Güvence Programı: Düzenli değerlendirmelerle üreticilerin İyi Pamuk gerekliliklerine uygunluğunu ölçerek lisanslanmalarına karar verir, sürekli ilerlemeye teşvik eder.
  • Emanet Zinciri: İyi Pamuk’un tedarik zincirindeki arz ve talep arasındaki ilişkiyi yönetir.
  • Beyanlar Çerçevesi: BCI üyelerinin taahhütlerinde güvenilirlik ve pozitif etki yaratmak için kullanmak istedikleri BCI’a ait logo, etiket vb. hakların kullanım şartlarını belirler.
  • Sonuç ve Etkiler: İyi Pamuk üretimi ile beklenen ilerleme/değişimi izler ve değerlendirir.

Daha fazla bilgi için BCI’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz:  https://bettercotton.org/