Büyük Çiftçi

BÜYÜK ÇİFTÇİ

İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı’na göre 2.000 da (= 200 ha) üzeri arazide sürdürülebililr pamuk üretimi yapan/yapmak isteyen ve yapısal olarak sürekli işçi (12 ay boyunca çalışan)  çalıştırmaya bağımlı olan çiftçilerdir. Büyük Çiftçiler, İyi Pamuk Standart Sistemi’ne ve lisanslama sürecine bireysel olarak katılırlar.

İyi Pamuk İlke ve Kriterleri - Asgari Göstergeleri’ne uygunluk durumları BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından değerlendirilir. Üretici Birim altında gruplandırılan Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçilerin aksine Büyük Çiftçiler, değerlendirme süreçlerinden kaynaklanan maliyetleri kendileri karşılamakla yükümlüdür.

Asgari Göstergeler’e uygun şekilde üretim yaptıkları değerlendirilen Büyük Çiftçiler, Lisanslı İyi Pamuk Çiftçisi olarak adlandırılır ve ürettikleri pamuğu “İyi Pamuk” olarak satabilir. İyi Pamuk lisansına sahip Büyük Çiftçiler, insanlara ve çevreye; su, toprak sağlığı ve doğal yaşam alanlarına özen gösterecek, çalıştırdığı işçiler için insana yakışır çalışma koşulları sağlayacak şekilde pamuk üretirler.

BÜYÜK ÇİFTÇİLERİN ROL VE SORUMLULUKLARI

 • BCI’ın yıllık Öz-Değerlendirme anketini tamamlamak.
 • İyi Pamuk İlke ve Kriterleri’nde çiftlik kategorilerine göre belirlenmiş Asgari Göstergeler’e uygun şekilde üretim yapmak ve bu uygunluğun doğrulanabilmesi için BCI tarafından onaylanmış 3. taraf bağımsız denetçiler tarafından düzenlenecek değerlendirmelere katılmak.
 • Uygunsuzluk tespit edildiği durumlarda, Düzeltici Eylemleri planlanmak ve uygulamak.
 • Çiftlik seviyesinde girdi ve çıktılarına ilişkin verilerin kayıtlarını tutmak, bu kayıtları Sonuç Göstergeleri Raporu şeklinde yıllık olarak BCI’a raporlamak.
 • Sürekli İlerleme Planı geliştirmek ve uygulamak.
 • Hasat edilen İyi Pamuk’u hasat, depolama, nakliye ve satış işlemlerinin tüm aşamalarında konvansiyonel (Geleneksel, diğer) pamuklardan fiziki olarak ayrı tutmak.
 • Kendisine verilen Lisans Numarası’nı güvende tutmak ve sadece satış yaptığı çırçırlarla paylaşmak.
 • İyi Pamuk satışlarına ilişkin kayıtları/belgeleri tutmak ve saklamak.

İYİ PAMUK STANDART SİSTEMİNİN BÜYÜK ÇİFTÇİLERE FAYDALARI

 • Çiftçiler, aileleri ve işçileri İyi Pamuk Standart Sistemi’nin birincil faydalanıcılarıdır.
 • Yüksek kalite standardı (Better Cotton/Kaliteli pamuk)
 • Örgütlenme sayesinde çiftçinin ve işçinin güçlenmesi
 • Girdi maliyetlerinin azalması (Çiftlik girdi-çıktı kayıtlarının düzenli tutulması, bu kayıtların yıllar içinde izlenmesi ve değerlendirilmesi ile üretimde karlılığın artırılmasına yardımcı olur.)
 • Tedarik zincirindeki İyi Pamuk talebini karşılamaya destek olur ve çiftçilerin bu tedarik zincirinin temelinde yer almasını sağlar.
 • Tarımsal faaliyetlerin uzun dönemli sürdürülebilirliği (toprak verimi, çevre sağlığı…)
 • Sağlık ve çalışma koşulları çiftçilerde, işçilerde, onların ailelerinde ve dolayısıyla pamuk üretimi yapılan yörelerde iyileşir.
 • Çiftçinin bilgiye erişimi kolaylaşır ve artar.
 • İyi Pamuk Standardı’nın katılımcı yaklaşımı sayesinde çiftçilerin görüş ve önerilerine yer verilir.

Büyük Çiftçi olmak için gerekli hususlara ulaşmak için tıklayınız.

2024-25 sezonu Büyük Çiftlik başvuruları için tıklayınız.