Sürdürülebilir Pamuk Değer Zinciri

SÜRDÜRÜLEBİLİR PAMUK DEĞER ZİNCİRİ PROJESİ

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile Ocak 2021’de başlayan ve Aralık 2021’de tamamlanacak olan ‘Sürdürülebilir Pamuk Değer Zinciri’ projesinde amaç Türkiye’de İyi Pamuk (Better Cotton) Standardı kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Projede İyi Pamuk standardında üretim yapan çiftçiler, bu süreçte önemli görevler üstlenen uygulama ortakları, onların ziraat mühendisleri ve İyi Pamuk işleyen çırçır işletmeleri hedeflenmiştir ve faaliyetler altı ana başlıkta yürütülecektir:

1- Toplam dört arazide toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme, tuzak bitki ekimi ile pestisit kullanımının azaltılması, toprak nemi takibi ve sulama miktarının optimize edilmesi, hasada yardımcı kimyasalların doğru uygulanması gibi konularda pilot çalışmalar yapılacak ve pilot araziler kurulacak iklim istasyonu ve erken uyarı sistemi gibi yenilikçi ve akıllı tarım yöntemleriyle desteklenecektir.

2-İyi Pamuk sistemindeki çiftçiler için sürdürülebilir pamuk üretimi ile ilgili teknik eğitim materyalleri hazırlanacaktır.

3-Çiftçilere teknik konularda destek veren uygulama ortaklarımızın ziraat mühendisleri sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda eğitilecektir.

4-Yereldeki İyi Pamuk uygulama ortakları, doğal kaynakların (su, toprak, biyoçeşitlilik) haritalanması ve sürekli ilerleme planı tasarımı konusunda teknik olarak desteklenecektir.

5-İyi Pamuk çırçır işletmeleri lif kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, izlenebilirlik, süreç yönetimi konularında eğitilecek ve toplam on çırçır işletmesine birebir teknik destek ve danışmanlık verilecektir.

6- Sahada veri toplama ve haritalama konusunda dijital çözümlere ilişkin bir bilgi teknolojileri araştırması yürütülecektir.

Birinci çeyrek raporu için tıklayınız.

İkinci çeyrek raporu için tıklayınız.